30 Jean Road Blairgowrie, Randburg 2123

Lees hier

Ons verhaal
gemeente visie

 

Ons wil ‘n geestelike tuiste (God se gesin) wees waarin elkeen (ongeag ouderdom, taal, kultuur of agtergrond) tuis sal wees, waarin ons in liefde en begrip na mekaar en die wêreld rondom ons sal omsien sodat ons ‘n baken van geloof, hoop en liefde vir die wêreld sal wees.

KONTAK ONS

Kantoornommer: 011 787 4004
Leraar – Ds. Yolandi Kok: 079 354 7902

Straat/pos adres

Jeanweg 30, Blairgowrie
Randburg 2123

Ontmoet ons

Personeel
Yolandi Kok
Esti Esterhuizen
Esti Esterhuizen
Kantoorbestuurder
Alfred
Alfred Tshikosi
Terrein Personeel
Carel Henn
Carel Henn
Musiekleier
Ingrid Harper
Ingrid Harper
Jeugleier