30 Jean Road Blairgowrie, Randburg 2123
Bankbesonderhede

NG Kerk Tvl. Randburg-Suid,
ABSA Randburg (632 005), Rek. Nr.: 170-580-028

Dankoffer Kode:
kollekte Kode: