30 Jean Road Blairgowrie, Randburg 2123

POPI – BESKERMING VAN PERSOONLIKE INLIGTINGSWET POPIA -PROTECTION OF PERSONAL INFORMATION ACT

WET 4 VAN 2013 – DIE BESKERMING VAN PERSOONLIKE INLIGTING WETPROTECTION OF PERSONAL INFORMATION ACT (POPIA)

Wet No 4 van 2013: 
Wet op Beskerming van Persoonlike Inligting, 2013 / Protection of Personal Information Act (POPIA)

Geliefde Lidmaat

Ingevolge artikel 114 van die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting, 2013 (Engels: Protection of Personal Information Act, 2013 ook bekend as “POPIA”) moet alle prosessering van persoonlike inligting teen 1 Julie 2021 aan die wet voldoen.

Sedert u lidmaat geword het van Domus Dei Randburg Suid gemeente het u aan ons persoonlike inligting verskaf ten einde:
* ‘n Lidmaatregister by te hou
* Ons in staat te stel om met u te kommunikeer
* Die Gemeente in staat te stel om te funksioneer

U regte
U het die reg om die kerkkantoor te nader ten einde:
* Insae te kry tov die inligting wat ons oor u byhou
* Korreksies te versoek
* Om te versoek dat u inligting uitgewis word (die implikasie is dat u dan nie meer lidmaat kan wees nie)
* Om te versoek dat inligting selektief nie gebruik word nie bv:
* Om u nie geluk te wens met u verjaarsdag nie
* Om u naam nie op die gebedslys te plaas nie.
* Om u adres/telefoon nommer nie op ‘n verspreidingslys te plaas nie.
* Om u naam van adreslyste te verwyder. (e-pos, whatsupp)

Ons pligte
Ons het die plig om:
* Alle maatreëls te tref om u inligting veilig te bewaar
* Nie onnodige inligting te versamel nie
* Om u besonderhede slegs vir gemeentlike aktiwiteite te gebruik
* Om u inligting nie aan derde partye bekend te maak nie.

Omdat WhatsApp groepe deel van ons gemeente se  kommunikasie is word die volgende ook onder gemeentelede se aandag gebring:

Ons wil net ‘n POPIA (Protection of Personal Information Act) vrywaring deel, aangesien alle WhatsApp-groepe die wet vanaf 1 Julie 2021 moet nakom.

Hierdie sperdatum bring ‘n paar veranderinge mee, onder meer dat die administrateurs van WhatsApp Groepe jou toestemming moet bekom om deel te wees van die relevante WhatsApp groep.

Jy word hiermee in kennis gestel dat jy geregtig is daarop om toestemming te weier en jou reg te mag uitoefen deur hierdie groep te verlaat.

As jy verkies om in hierdie groep te bly, aanvaar jy dat jy ingestem het om deel te wees van hierdie groep en dra kennis dat jou persoonlike inligting (naamlik jou selfoonnommer en naam), sigbaar is vir ander lede in hierdie groep.

In hierdie verband vra ons alle lede van hierdie groep om vir watter rede ook al nie van sulke persoonlike inligting gebruik te maak sonder om die toestemming van die betrokke persoon te verkry nie.

Ons gebruik ook die Suiderkruis as deel van ons kommunikasie:

Belangrike Kennisgewing: SUIDERKRUIS

Ons wil net ‘n POPIA (Protection of Personal Information Act) vrywaring deel, aangesien ons die wet vanaf 1 Julie 2021 moet nakom.

Hierdie sperdatum bring ‘n paar veranderinge mee, onder meer die uitsending en ontvangs van die Domus Dei Suiderkruis waarvoor ons jou toestemming moet bekom om deel te wees van die relevante verspreidinglys vir intekenaars van die nuusbrief.

Jy word hiermee in kennis gestel dat jy geregtig is daarop om toestemming te weier en jou reg te mag uitoefen deur ‘uit te teken’ (‘unsubscribe’) vir die ontvangs van die nuusbrief.

As jy verkies om in ’n intekenaar (‘subscriber’) van die nuusbrief te bly, aanvaar jy dat jy ingestem het om deel te wees van hierdie nuusbrief-ontvangersgroep en dra kennis dat jou persoonlike inligting op ’n elektroniese databasis gestoor word op en deel maak van die Suiderkruis nuusbrief-verspreidingslys.

In hierdie verband vra ons alle lede van die nuusbrief intekenaars-groep om jou reg uit te oefen deur of ingeteken te bly vir die ontvangs van die nuusbrief of om uit te teken om nie die nuusbrief te ontvang nie.

Laai assseblief die POPI wet (Wet 4 van 2013) hier af deur op die skakel hieronder te klik

https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201409/3706726-11act4of2013protectionofpersonalinforcorrect.pdf