30 Jean Road Blairgowrie, Randburg 2123

Ontmoet vir

Ds. Henning Jacobs

Ds Henning Jacobs het op 31 Januarie 2020 na 40 jaar as voltydse leraar ge-emeriteer. Henning was voltydse leraar van Domus Dei Randburg-Suid vir die afgelope 28 jaar. Ons geniet die passie waarmee hy sy liefde vir die natuur (sterre in die besonder) en musiek met ons gemeente deel.

Hy gaan voort met sy bediening by Eklesiapark Tuiste en die breër gemeenskap.