30 Jean Road Blairgowrie, Randburg 2123

Wil jy 'n

betaling maak?
Bankbesonderhede

NG Kerk Tvl. Randburg-Suid,
ABSA Randburg (632 005)
Rekeningnommer: 170-580-028

Kontak Ons

Kantoornommer: 011 787 4004
Leraar – Ds. Yolandi Kok: 079 354 7902

E-pos adresse
straat/pos adres

Jeanweg 30,  Blairgowrie
Randburg 2123